Smarta Pyramid-tjänster

Våra smarta tjänster är designade och optimerade för företag som är beroende av väl fungerade IT.

Företag som vill ha tillförlitlig teknik och teknisk support till ett fast pris.

Dina IT-system är själva hjärtat i ditt företag.
Mer än någonsin tidigare styr och kontrollerar programvaran informationsflödet, leveransen av produkter och tjänster och till och med lönsamheten i ditt företag.

Som din Pyramid-partner förstår vi vikten av bra IT-hantering. Av den anledningen utvecklade vi våra smarta tjänster. 
De är utvecklade för, och erbjuds exklusivt till, våra Pyramid-kunder.
Smarta tjänster ser till att nyckelkomponenterna i din IT-infrastruktur och ditt system alltid fungerar säkert och utan onödiga avbrott.

Smarta tjänster tar bort de dolda och oväntade kostnaderna för support. För en fast månatlig kostnad får du fördelarna med bästa praxis-IT.  Du kan välja att kombinera våra olika smarta tjänster för att möta dina specifika behov. Läs mer om tjänsterna nedan.

Smart Server

Pålitlig serverinfrastruktur är avgörande för att få det du behöver av din Pyramid-investering. Designad speciellt för Pyramid, kontinuerligt övervakad och optimerad för att möta dina krav. Smart Server kan distribueras på plats eller i molnet, som du föredrar.

Pålitlig, säker, skalbar och till ett fast månadspris. Ditt viktigaste affärssystem ska alltid köras på bästa möjliga infrastruktur.

Läs mer

Smart Nätverk

Nätverket är livsnerven i ditt informationssystem. Att upprätthålla ett nätverk är komplicerat och kräver specialverktyg och utbildning. Routing, växling, wifi-kommunikation, pålitligt och säkert internet och fjärråtkomst är alla avgörande för systemprestanda och användbarhet.

Något mindre än ”bästa praxis” inom nätverk och hothantering kommer att ha direkt och omedelbar inverkan på prestanda och tillgänglighet för ditt företag.

Läs mer

Smart Klient

Smart klienthantering säkerställer att endast godkänd programvara, kod och konfiguration körs på din utrustning. Vi övervakar att rätt versioner av program och korrigeringar är installerade och tillgängliga.

Att konfigurationen är korrekt och att dina användare har tillgång till rätt verktyg och tjänster i ditt nätverk. Smarta klienter är lättare att distribuera, stödja och hantera - och supportkostnaderna är lägre.

Läs mer