Fakturering & kundreskontra

Genomgång av det dagliga kundreskontraarbetet och den löpande faktureringen.
Hur de olika aktiviteterna påverkar kundreskontran och bokföringen.
Vi går även igenom ålders- och likviditetsanalys, betalvana, fakturaarkiv,
sök- och inspekterafunktionerna, avstämningslistor m.m.

I kursen ingår: Utbildningsmaterial, diplom och fika.
Förkunskaper: Inga förkunskaper i Pyramid krävs. Viss datorvana är dock att föredra.


Boka kursen