Pyramid Business Studio

En av de största fördelarna med Pyramid som affärssystem är flexibiliteten och bredden av funktioner.
I stället för att använda flera olika system till olika moment kan Pyramid ge dig en integrerad helhet.

Pyramid erbjuder rutiner för ekonomi, butikssystem, e-handel, logistik, tillverkning, CRM, projekthantering och olika mobila lösningar. Helt enkelt ett affärssystem som passar de allra flesta branscher och företag.

Flexibiliteten i Pyramid gör det möjligt att forma efter egna rutiner och önskemål. Affärssystemet kan smidigt följa företagets tillväxt från en användare till ett helt nätverk av flera enheter och filialer inom samma bolag.

Kontakta oss

Pyramid Business Studio har en mångfald av funktioner som kan mixas till ditt företags specifika behov och anpassas till den enskilda användaren. Tillsammans med ett tydligt gränssnitt ger detta ett mycket användarvänligt affärssystem.

Vad säger Pyramidanvändare?  Be om en referens och hör själv om deras erfarenheter avseende daglig drift, fortlöpande utveckling av systemet eller övergången till Pyramid från ett annat affärssystem.

                                                                                                    Referenser