Smart Klient

Smart klienthantering säkerställer att endast godkända program-, kod- och konfigurationsfiler körs på dina företagsenheter. Vi övervakar att rätt versioner av program och korrigeringsfiler är installerade, att konfigurationen är korrekt och att dina användare har tillgång till rätt verktyg och tjänster i ditt nätverk.

Smart Klient garanterar dina anställda den mest tillförlitliga och kostnadseffektiva tillgången till alla dina affärssystem och resurser.

Välj den servicenivå som är rätt för dig

BAS

fr. 75 kr per klient

/ mån
  • Centraliserad PC och MAC hantering
  • Policy hantering
  • Threat detection och administrationsverktyg
  • Fjärrsupportverktyg
  • Fastpris deployment av nya hårdvaror

PLUS

fr. 250 kr per klient

/ mån
  • Applikationsinstallation och uppdatering
  • AD administration och licens support
  • VPN access support
  • Stöldskydd och radering
  • HW tekniskt support (utvalda klienter)