Uppgradera med Wiig Data

en trovärdig partner


Pyramid 4 Prova-på kampanj - våren 2021

Vi erbjuder nu ett fåtal utvalda Pyramidkunder att prova på Pyramid 4 i Cloudworkz*.

För att göra det lättare att känna igen sig och se fördelarna med den nya versionen installeras testmiljön med er egna produktionsdata. 
Vi går igenom just era specifika förutsättningar för konvertering, och ni väljer själva om ni vill gå vidare skarpt med konverteringen eller inte.

Introduktionspris: 4 900 kr

En timme generell genomgång av nyheter och fördelar i version 4.

Installation av testmiljö med databas och produktionsdata från er Pyramid 3

Två timmar konsultation av en Pyramidkonsult för genomgång av Er data, designstudioförändringar, konsultanpassningar och eventuella för- och nackdelar.

Odoo • Text and Image