Konsultation 

Med hjälp av våra kunskaper om Pyramid, och erfarenheter från många olika företag och branscher, kan vi se till att ditt Pyramidprojekt - stort som litet - blir lyckat och utan krångel. 

Vi konsulterar er i hur ni får ut mest av Pyramid och hjälper till att utveckla systemet efter era behov. 

Om ni inte är Pyramidanvändare i dag kan vi genomföra ett fullskaligt systembyte där vi är med er från start till mål.

Implementationsmodell

Vi vill vara med er hela vägen på er resa mot ett affärssystem som möter era behov och önskemål.
Läs om vår implementationsmodell för systembyten och utveckling av er pyramidmiljö nedan.

Boka gärna en demogenomgång med någon av våra konsulter!

Planera

Identifierar företagets processer och förbättringsområden. Delar upp arbetet i kortsiktiga och långsiktiga mål.  Gör en steg för steg-plan över vad som ska levereras och när.

Konfigurera

Sätter upp en Pyramid-miljö enligt överenskommelse där företagets processer kan testas av slutanvändaren. Eventuella justeringar görs därefter och godkänns innan slutlig implementering.

Utbilda

Personalen utbildas efter behov i de rutiner och moduler som är relevanta.  Allt för att ni ska få ut så mycket som möjligt från ert system och för att arbetsflödet ska gå så smidigt som möjligt för er.

Stödja

När alla funktioner och inställningar är klara återstår för er att börja arbeta i den uppsatta Pyramid-miljön. Vi finns dock tillgängliga för support dagligen om ni stöter på frågor och funderingar.