Din operativa framgång beror på dina affärssystem.
         Vi vet att tillförlitliga, tillgängliga och säkra system är avgörande för din dagliga verksamhet


         Våra "Best Practice"-modeller för support, övervakning, provisionering och backup är designade för att undvika oplanerade avbrott i ditt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera våra modeller för att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet till lägsta möjliga kostnad för dig.

         Support Formulär

         • Vi använder uteslutande Open Stack-teknik för serverinfrastruktur

         • Vi övervakar våra kundsystem kontinuerligt 24/7

         • Vi arbetar aktivt för att optimera applikationsprestanda och säkerhet

         • Vår First-line support är tillgänglig 08:00-18:00 måndag till fredag ​​och 09:00-15:00 lördag.

         • Vi erbjuder en rad tjänster till fasta priser

         • Vårt fokus är att ge våra kunder högsta nivå av tillgänglighet, åtkomst och säkerhet på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt.

         Förutom infrastruktur och tekniska tjänster tillhandahåller vi expertkonsulttjänster för Odoo och Pyramid.

         Följande förbättringar har gjorts i vårt tjänsteutbud från den 4 april 2022:

         • Utökade öppettider för First-line support (08:00-18:00 Måndag till Fredag och 09:00-15:00 Lördag)

         • Ytterligare två tekniska support-teammedlemmar

         • Mer kostnadseffektiv patchtjänst för viktiga applikationer

         • Ny "Application Maintenance Service" för Odoo (uppgraderingar till fasta priser)

         • Reviderat och mer flexibelt VAR-kontrakt för Pyramid

         • Ytterligare expertkonsulter för affärsprocesser

         • Fakturor som är lättare att läsa för molntjänster och relaterade licenser

         • Kundportal för åtkomst till tidsrapporter och supportärenden

         Hur fungerar vår kundtjänstservice?

         När en incident eller ett problem inträffar är vår viktigaste prioritet att få igång ditt system igen så snabbt som möjligt. Vår first-line support har som uppgift att identifiera orsaken till dina problem och hitta den bästa metoden eller resurserna för att lösa problemet så snabbt som möjligt.

         Vårt mål är att reagera på alla problem och initiera korrigerande åtgärder omedelbart när det är möjligt. Vårt löfte är att du blir kontaktad av en first-line servicetekniker inom 4 timmar efter att du har mottagit din förfrågan om operativ support. Vi övervakar kontinuerligt din system infrastruktur (Smarta tjänster). Som ett resultat, när problem uppstår i ditt system, kommer vi vid behov att kontakta dig för att rekommendera ändringar eller vidta åtgärder utformade för att säkra systemets tillgänglighet, prestanda eller säkerhet.         First-line "Operational Support" inkluderar inte frågor som:

         • Implementering av ytterligare eller ny funktionalitet

         • Stöd för kundspecifika affärsprocesser som kräver intim affärskunskap

         Vad kan våra kunder förvänta sig av vår kundtjänst?

         6 dagar i veckan (måndag-lördag 08:00-18:00/09:00-15:00)

         Din kundtjänst-prenumeration inkluderar oändligd first-line support utan någon extra kostnad, måndag till fredag (och teknisk support på lördag). Vårt team är tillgängligt för att hjälpa dig via mail, telefon och chat. Du kan komma i kontakt med oss via telefonnummer [+467490995] eller via vårt online support form.


         Vilken typ av kundtjänst är inkluderad?

         • Teknisk support för att hjälpa dig komma åt ditt system eller din applikation

         • Förse dig med relevant material (riktlinjer, produktdokumentation, etc...)

         • Svar på frågor relaterade till grundläggande funktionalitet

         • Frågor relaterade till ditt konto, prenumeration eller fakturering

         • Stöd för att initiera "problemlösning" (blockerande problem eller oväntat beteende som inte beror på felkonfiguration eller anpassning). Applikationsbuggar och programfel löses inom de villkor som anges i din applikationslicens

         • Problem som kan uppstå efter en patch eller ett servicefönster

         • Support för att beställa ny hårdvara, ytterligare mjukvarulicenser eller specialiserade konsulttjänster inklusive ny funktionalitet, utbildning och ändringar av produktionsdata. 


         Vårt first-line supportteam gör inga ändringar i din produktionsmiljö utan skriftligt godkännande från dig. Generellt hänvisas ändringar av data och inställningar till expertkonsulter och genomförs tillsammans med dig i realtid som en del av våra konsulttjänster.


         Vilken typ av support är inte inkluderat i “first-line” support?

         Frågor som kräver att vi förstår din arbetsprocess för att kunna implementera eller underhålla din application

         Träning hur du använder olika program 

         Import av data till din databas

         Vägledning kring vilken konfiguration som ska användas i program eller din databas

         Hur du sätter upp konfigurations modeller (exempel inkluderar: Inventory Routes, Payment Terms, Warehouses, Tax models,  etc)

         Alla ingrepp på dina egna servrar/distributioner som påverkar konfigurations- eller produktionsdata

         Alla ingrepp på dina egna tredje parts konton (Ingenico, Log-trade, InExchange, Bank services, ISP, Telefoni etc)

         Frågor eller problem relaterat till specifika ingrepp eller Anpassningar gjorda av oss eller en tredje part (detta är specifikt bara för din databas eller involverad kod)

         På plats service och platsbesök

         Data rensning och skapande och/eller underhållning av kunddata

         Vilka special konsult service erbjuder vi?

         Vi erbjuder ovanstående konsulttjänster via ett serviceavtal. Via ett Serviceavtal kommer en av våra konsulter att analysera hur din verksamhet bedrivs och berätta hur du kan få ut det mesta av din ansökan. Vi kommer att hantera alla konfigurationer och coacha dig om hur du använder och optimerar din applikation. Konsulter kan med ditt tillstånd hjälpa dig att rensa data, göra ändringar i dina inställningar, installera och konfigurera nya funktioner eller utveckla specifika lösningar för ditt företag.

         Applikations Rådgivning

         Experttjänster för företag och applikationer som hjälper dig att optimera din verksamhet och konfigurera din programvara för att möta dina affärsbehov. Detta inkluderar applikationsutveckling och programmering. Debiteras varje timme (min 30 min)


         Teknisk Rådgivning

         Expert Tekniska tjänster som hjälper dig att analysera och eller optimera din tekniska infrastruktur inklusive ditt nätverk, e-posttjänster, backuptjänster, lokal hårdvara, molninfrastruktur eller klienter. Debiteras varje timme (min 30 min)


         Varför välja smart service?

         • Smarta tjänster är designade för att säkerställa att din IT-infrastruktur, virtuella resurser, nätverksresurser och PC-klienter är korrekt konfigurerade (enligt original specifikationen). 

         • Smarta tjänster innehåller övervaknings- och analysverktyg som påskyndar problemlösning och minskar kostnaderna.

         • Smarta tjänster inkluderar obegränsad first line support

         • First line support  kan hjälpa dig att lösa vanliga problem och hinder.

         • First line support kan hjälpa dig att identifiera den troliga orsaken till ett problem.

         • First line support   s äkerställer att du får tillgång till den nödvändiga specialist tekniker vid behov

         • First line support  kommer att kontakta dig när problem uppstår (disken full, service nere, omstart krävs etc).


         Ibland är frågor mer komplicerade, kräver mer komplex analys eller innebär förändringar som kräver mer tid och planering

         Vanligtvis kommer ändringar av din systemspecifikation, uppgraderingar och liknande att kräva hjälp av en specialist tekniker.

         Dessa tjänster debiteras enligt överenskommet pris, minst 30 minuter.         Vad är inkluderat i våra smart services?

         Smart Network

          

         • Fasta priser för installation (överenskomna enheter)

         • 24/7 elektronisk övervakning (överenskomna enheter)

         • Gratis hårdvara utbyte (överenskomna enheter - 2 arbetsdagar)

         • Telefon support (se till att enheten fungerar korrekt)

         • Säkerhets patches

         • VPN support (endast brandvägg - PC/klient VPN support kräver Smart Client)

          

         Debiteras separat

          

         • Ändringar av din nätverks topografi eller konfiguration

         • Analys och felsökning på närverks enheter (switchar, PC, Wifi, Skrivare etc)

         • Support relaterad till externa leverantörer (ISP, VIOP, Store och Print etc)

         • System analysis utöver våran standard övervakning

         • Rättning eller reparation orsakat av missanvändning eller ändring i överenskommen konfiguration

         Smart Server


          

         • Fasta priser proviantering

         • 24/7 elektronisk övervakning (överenskomna enheter och services)

         • Telefon support (se till att den virtuella datorn fungerar korrekt - enligt spec)

         • Backup av valda volymer och databaser (utrymme debiteras separat)

           

         Debiteras separat

          

         • Ändringar till din moln topografi eller konfiguration

         • Resursoptimering (lägg till och ta bort resurser som behövs - serviceavtal)

         • Implementering av nya virtuella maskiner ( fasta priser)

         • Implementering av nya  applikationer och/eller uppgraderingar till befintliga applikationer

         • Analys och felsökning (utöver våran övervakning)

         • Support relaterat till externa leverantörer (ISP, VIOP, Store och Print etc)

         • Applikation av säkerhets patchningar, snabbkorrigeringar, uppgraderingar (Patch avtal)

         • Återställning av Backup och bilder.

                

         Smart Server PLUS

          

         • Server patching (fast pris)

         • Applikation patching (fast pris - överenskomna applikationer endast)

         Debiteras separat

          

         • Interimistiska patchar (utanför överenskommen omfattning eller standard patchcykel)

         • Alla andra tjänster

         Smart Client

          

         • Fasta priser proviantering

         • Panda Fusion/System management

         • Telefon support  (se till att klienten är installerad enligt spec)

         Debiteras separat

          

         • Avsluta användare för applikationer inkluderat O365

         • Avsluta användare relaterat till user profile management (mail klient, smarttelefon applikation åtkomst och rättighets an d rättighetsförvaltning )

         • VPN Client support (endast Smart Network)

         • Installation eller uppgradering av applikationer som inte ingår i den initiala provisioneringen

         • Support relaterad till externa produkter (ISP, VIOP, Store och Print, mobiltelefoner etc)

         • Applikation av säkerhets patches, snabbkorrigeringar, uppgraderingar


         Vanligt ställda frågor


         Vad inkluderas utan extra kostnad i“unlimited first line support”?

         Allting relaterat till Zabbix (övervakning) som kan bli löst av First Line teamet. Generella support frågor relaterade till Smart Server, Smart Network, Smart Client inklusive administrativa åtkomster, tillgänglighet, resurser och prestandan.
         Generella support problem relaterat till hårdvara som säljs av oss.
         Tips och hjälp att välja och få tag i ny hårdvara eller en ny tjänst.

         Ytterligare VM-resurser till befintlig virtuell maskin (observera: nya/ytterligare VM-distributioner debiteras)


         Vad är “second line support”?

         Omkonfiguration av Smart Client, Smart Server eller Smart Network.
         Ändringar till din DNS eller mail servers konfiguration.
         System analys och/eller optimering (undantag är förbättringar som görs under patch).
         Felsökning i applikationer.
         Användarsupport (inkluderat användarprofiler, uppsättning och tillgångar).
         Installation eller konfiguration av applikationer som inte inkluderas i Smart Client, Smart Server eller Smart Network (efter standard företagslistan).
         Implementering av ny VM- eller MV-arkitektur

         Ytterligare VM-resurser till befintlig virtuell maskin (observera: nya/ytterligare VM-distributioner debiteras)


         Kommer jag att debiteras av second line support?

         Ja


         Vad inkluderas i Smart Server Patch varje månad?

         Varje månad granskar vi din server och identifierar specifika konfigurationsändringar och program korrigeringar som bör tillämpas. Dessa är förpackade och testade. Patch Paketet installeras under det överenskomna "patch fönstret".


         Varför är tillfälliga patchningar (hotfix) debiterade separat och efter ett timpris?

         Denna typ av patchning är tidskrävande och komplex och kräver ytterligare planering och resurser. Ett extra patch fönster krävs. Dessa patchningar är systems unika och måste både bli testade och tillagda manuellt av system tekniker och kräver extra jobb. 


         Varför ska jag patcha varje månad?
         Regelbunden patchning och omstart av din server och nätverk minskar problem, driftstopp och den totala ägandekostnaden. Systemsäkerhet, tillgänglighet och prestanda förbättras som ett resultat av varje patch. Regelbunden patchning minimerar driftstopp och hjälper till att säkerställa att ditt system är korrekt konfigurerat och i enlighet med "bästa praxis" som bestämts av din programvaruleverantör.