Leverantörsreskontra

Kursen innefattar en grundlig genomgång av det löpande leverantörsreskontraarbetet
så som registrering och kontering av svenska och utländska fakturor, utbetalningar via fil m.m.
Vi går också igenom betalningsplanering, attestbevakning, hur man kopplar ihop inköp 
och order med leverantörsfakturor och avstämmer pris för inköp vid fakturaregistrering.

I kursen ingår: Utbildningsmaterial, diplom och fika.
Förkunskaper: Inga förkunskaper i Pyramid krävs. Viss datorvana är att föredra.

Boka kursen