Cloudworkz SLA

Wiig Data har tillsammans med Linserv tagit fram ett antal IT-tjänster och produkter som är optimerade för våra Pyramidkunder: On premise-servrar, molnbaserade tjänster, IT-support och administrationstjänster.  

Vi håller hög standard avseende driftsäkerhet och leverans av samtliga tjänster. 

Nedan kan du läsa om våra mål för tillgänglighet och återställning. Systemsäkerhet och tillgänglighet
är vår högsta prioritet och vi uppdaterar och utvärderar kontinuerligt vår arkitektur och infrastruktur.  

Kontakta oss


🔆  BAS tjänst

 • Fysisk hosting i Europa, med samtliga aktiva instanser i Sverige (om inte annat specificerats) 
 • Hosting i Tier-III-datacenter eller motsvarande, med 99,9% nätverks uptime
 • Grade A SSL (HTTPS) kryptering av kommunikation
 • Data finns på flera noder för snabb återställning
 • VM- och applikationsövervakning
 • Säkerhetskopiering [minst 1 image/dag]
 • Kunden kan lägga till ytterligare tjänster (tilläggskostnad )exempelvis:
  • Disaster recovery plan [inkl säkerhetskopierings- och återställningsplaner, återställningstest]
  • Applikations- och säkerhetspatchar samt “hotfixes” [utvalda applikationer]
  • Support med licensförsörjning och licenshantering
  • Underhåll och uppgradering tjänster [överenskommit applikationer/system]


🔆  VM Up-time

Vi arbetar med co-location leverantörer som erbjuder minst 99,9% drifttidsgaranti. 
Vi kan tillhandahålla 99,9% server upptid (exklusive planerat underhåll)  
* Detta motsvarar en maximalt oplanerad drifttid på mindre än 1,5 min/24 timmar eller 9 timmar/år. 
* Dessa mätvärden avser tillgängligheten för själva plattformen för alla kunder. Enskilda databaser kan tillfälligt vara tillgängliga av specifika skäl, vanligtvis relaterade till kundens handlingar eller anpassningar. 

🔆  Hög tillgänglighet  

Våra datacenter är Tier-III-certifierade eller motsvarande, med N + 1-redundans för kraft, nätverk och kylning
Varje kunddatabas replikeras i realtid på redundant lagring i samma datacenter. Ett misslyckande kan därför åtgärdas snabbt vid maskinvarufel, med praktiskt taget ingen dataförlust. 

🔆  Säkerhet

Säkerheten gällande dina data är mycket viktig för oss, och vi utformar våra system och rutiner för att garantera den.  Här är några höjdpunkter: 

 • När de används är webbanslutningar till klientinstanser skyddade med 256-bitars SSL-kryptering (HTTPS med ett 2048-bitars SSL-certifikat
 • Pålitlig plattform -servrar med full maskinvarugaranti, redundant datalagring, nätverk och elektriska tillbehör
 • Lösenord som tillhandahålls av oss (admin-användare) är skyddade med kryptering
 • Safe System - våra molnservrar kör aktuell Linux-distribution med säkerhetspatchar, samt brandvägg och motåtgärder för intrång (ej visad av uppenbara skäl)
 • Isolering - kunddata som lagras i särskilda databaser - ingen delning av data mellan klienter, ingen tillgång möjlig från en databas till en annan

🔆  Säkerhetskopior och katastrofåterställning (mål)

Vi erbjuder lösningar för att utföra inkrementella och/eller image kopior och lagra säkerhetskopior upp till 90 dagar beroende på din applikation och val av tjänster.   Därutöver kan vi utföra flera inkrementella säkerhetskopior på utvalda system och eller delar av system under varje 24-timmarsperiod.   Efter ök kan kunden ladda ner manuella säkerhetskopior av sina livedata för lokala ändamål.   

För en permanent katastrof som bara påverkar en server (VM) har vår typiska återställningsplan följande mätvärden:   
RPO (Mål för återställningspunkt)** = 60 minuter, dvs kan förlora maximalt 120 minuters arbete   
RTO (Mål för återställningstid)** = 240 minuter, dvs. tjänsten kommer att vara online igen efter högst 240 minuter (Standby-kampanjtid - DNS-spridningstid ingår inte)   

För katastrofer i datacenter (en hel datacentral är permanent nere) har vår katastrofåterställningsplan dessa mätvärden:   
RPO ( Återställningspunkt Mål) = 24 tim, det vill säga du kan förlora maximalt 24 timmar om arbetet inte kan återställas och vi måste återställa den sista dagliga säkerhetskopior   
RTO (Recovery Time Objekt) = 48 tim, dvs. tjänsten kommer att återställas från säkerhetskopian inom 48 timmar i ett annat datacenter 

** RPO och RTO varierar mellan kunder och från instans till instans. Målen är beroende av applikationen och de tjänster som kunden har valt. Kontakta din säljare för information som är specifik för din applikation och instans.  Dessa värden och mål gäller hårdvara och VM katastrophe ej korrupta kunddata eller databaser..

🔆  Support och helpdesk

Vårt tekniska supportteam är tillgängliga helgfria vardagar från 08:00-17:00. Kunder kan registrera och följa ärenden via vår kundtjänstportal eller använda vår telefonsupporttjänst. 

🔆  Avtalets villkor
Månadsavgift kan variera baserat på tilldelade resurser och överenskomna tjänster som anges i detta avtal. Kunder faktureras månadsvis i förskott.  
Avtalet förnyas automatiskt för en lika lång tid, såvida ingen av parterna lämnar ett skriftligt meddelande om uppsägning minst 60 dagar före avtalets slut till den andra parten. Vi kan inte garantera tjänstens innehåll i fall där kundens fakturor är obetalda.

🔆  Tilläggstjänster

Tilläggstjänster debiteras separat, enligt avtal och utöver drifttjänster ovan.

 • Patchtjänster
 • Application maintenance-tjänster
 • Supporttjänster och helpdesk
 • Konsulttjänster
 • Mail- och DNS-relaterade tjänster
 • Nätverks-drifttjänster
 • Applikationstjänster
 • Installation- och uppgraderingstjänster
 • Återställning av applikationer, instanser och DB